Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

         

Název projektu: 

Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015477

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Investiční priorita:

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení

Období realizace:

3/2020 – 11/2022

Celkový rozpočet:

33 452 448,00 Kč

Stručný obsah:

Projekt má navrhnout, vyvinout, implementovat a ověřit inovativní systém, který zvýší bezpečí osob se zvláštními potřebami, kvalitu péče o ně a současně sníží náročnost pro osoby pečující jak v prostředí speciálních zařízení, tak v domácím prostředí.  Projekt zvýší bezpečí a kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče v nemocničním prostředí, sociálních službách a následně v prostředí domácím.

Cíle projektu:

Cílem projektu je ověřit, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií zvýšit kvalitu i dostupnost péče, komfort pacienta a klienta, snížit pracovní zátěž personálu, zejména automatizací rutinních činností prováděných v rámci péče.

Cílová skupina:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Sociální pracovníci
  • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
  • Zaměstnanci

Aktivity projektu:

  1. KA1 Evaluace
  2. KA2 Definování monitorovaných osob a situací
  3. KA3 Rozvoj technického řešení
  4. KA4 Implementace technického řešení
  5. KA5 Vyhodnocení celého řešení

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer, tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

  

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru