Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Sportovec Zlínského kraje 2023

 

JS6_9877.jpg (973 KB)

V roce 2024 připravuje Zlínský kraj XX. ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje „Sportovec Zlínského kraje 2023“.

Kdo může podat návrh?

Fyzická či právnická osoba ve lhůtě nejpozději do 8. 3. 2024.
V této lhůtě je nutné vyplněný nominační formulář doručit jedním z níže uvedených způsobů:
a) poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
b) osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
c) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).
Doporučenou přílohou vyplněného nominačního formuláře je/jsou fotografie navrženého doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní e-mailové adresy.

 

Kdo může být navržen?

Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je splnění Kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za rok 2023.


Vyhlašované kategorie

▪ nejúspěšnější sportovec - jednotlivec – návrh 
▪ nejúspěšnější sportovec - jednotlivec do 18 let – návrh 
▪ nejúspěšnější handicapovaný sportovec – návrh 
▪ nejúspěšnější sportovní kolektiv - návrh 
▪ nejúspěšnější trenér – návrh 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru