Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR jako Řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 vyhlásilo 29. září 2023 dvě výzvy na předkládání projektových žádostí o NFP.

 

4. výzva INTERREG SK-CZ/2023/4_ Vzdělávání

Priorita: 2.1 Vzdělávání

Specifický cíl: 2.1.1 Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

 

5. výzva INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

Priorita: 1.1 Životní prostředí

Specifický cíl: 1.2 Posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snížení všech forem znečištění 

 

Datum uzavření výzev: 31.1.2024

Míra spolufinancování: maximálně 80 % ze zdrojů EU + příspěvek státního rozpočtu

Podrobné informace a dokumentaci k jednotlivým výzvám najdete zde.

 

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru