Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Mimo zdravotnické zařízení lze na základě povolení krajského úřadu poskytovat zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání.

Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony preventivní péče mimo zdravotnické zařízení poskytovány. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.
 
Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice. 
 


Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru