Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:              

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II 

reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000032

Program:                           

Integrovaný regionální operační program

Priorita:                              

Zlepšení výkonu státní správy

Období realizace:           

16. 3. 2022 – 31. 8. 2024

Celkový rozpočet:          

49 578 878 Kč

Příjemce dotace:            

Zlínský kraj

Financování:

Evropská unie: 42 142 046,30 Kč (85 %)

Vlastní zdroje příjemce: 7 436 831,70 Kč (15 %)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). V projektu budou realizována následující technická bezpečnostní opatření pro zabezpečení IS a KS PO (písmena odpovídají ZKB):

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

c) nástroj pro ověřování identity uživatelů

e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

f) nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

Zavedení technických opatření zvýší zabezpečení informačních a komunikačních systémů 40 příspěvkových organizací, čímž dojde k maximálnímu zamezení kybernetických bezpečnostních incidentů, ochraně osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU (GDPR) a zvýšení celkové dostupnosti informačních a komunikačních systémů.

Aktivity projektu

  • Dodávka síťových prvků a technologií
  • Dodávka firewalů
  • Dodávka a instalace NAS
  • Implementace jednotného prostředí Active Directory
  • Nasazení nástroje pro komplexní správu logů
  • Nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocování kybernetických událostí 

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 229

Jedná se o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti., jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků.

Cílová skupina:

Instituce veřejné správy, zaměstnanci ve veřejné správě, občané využívající veřejné služby poskytované příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru