Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

30. 6. 2017 – 30. 9. 2019

Celkový rozpočet:

30 804 487,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní rozpočet: 37 329 201,80 Kč (85 % ERDF a 5% SR)

Vlastní zdroje příjemce:  3 080 448,70 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu je zavedení technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, kdy tato opatření budou zabezpečovat (A) významné informační systémy příjemce (Zlínského kraje - ZK), dále (B) další určené a vymezené provozní informační systémy příjemce a (C) vymezené komunikační systémy příjemce. Hlavním cílem projektu tedy je zvýšení kybernetické bezpečnosti u významných, informačních a komunikačních systémů ZK v souladu se standardy zákona 181/2014Sb.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou projektu je zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona číslo 181/2014. Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů v následujícím rozsahu:

- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

- nástroj pro řízení přístupových oprávnění

- nástroj pro ověřování identity uživatelů

- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

Vedlejší aktivity projektu jsou:

- pořízení studie proveditelnosti

- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení

- odborné konzultace a dozor při implementaci

- penetrační testy

- povinná publicita

Cíl projektu:

Projekt je založen na identifikovaných potřebách příjemce, které byly formalizovány do následujícího cíle:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních, významných informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje, které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 29

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti

  • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
  • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
  • nástroj pro řízení přístupových oprávnění
  • nástroj pro ověřování identity uživatelů
  • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru