Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:               Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II

reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000030

Program:                            Integrovaný regionální operační program

Priorita:                               Zlepšení výkonu veřejné správy

Období realizace:            15. 11. 2021 – 31. 8. 2024

Celkový rozpočet:           48 891 203,98 Kč

Příjemce dotace:             Zlínský kraj

Financování:

Evropská unie: 41 557 523,38 Kč (85 %)

Vlastní zdroje příjemce: 7 333 680,60 Kč (15 %)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). V projektu budou realizována následující technická bezpečnostní opatření (písmena odpovídají ZKB):

 1. b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
 2. e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 3. f) nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
 4. h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
 5. i) aplikační bezpečnost
 6. j) kryptografické prostředky

Zavedení technických opatření zvýší zabezpečení informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje, čímž dojde k maximálnímu zamezení kybernetických bezpečnostních incidentů a zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje.

Aktivity projektu

 • Dodávka rozšíření stávajícího diskového pole
 • Dodávka serverů
 • Dodávka páskové knihovny včetně příslušenství
 • Dodávka dalšího nezbytného HW (Switch, F5 Big IP, UPS, RMS, CE přepínače)
 • Nasazení nástroje pro správu zranitelností a jejich následnou nápravu (patch management) serverů a stanic
 • Nasazení nástroje pro pokročilé logování
 • Nasazení nástroje pro bezpečné uložení hesel a SSH/SSL certifikátů
 • Nasazení nástroje pro sběr logů a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí 

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 67

Jedná se o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti., jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků.

Cílová skupina:

Instituce veřejné správy (Zlínský kraj), zaměstnanci Zlínského kraje, občané využívající veřejné služby poskytované Zlínským krajem

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru