Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky

Operační program:

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Kód žádosti o NFP:

CZ/FMP/11b/10/141

Hlavní přeshraniční partner projektu:

Trenčínský samosprávný kraj

Prioritní osa:

3 Rozvoj místních iniciativ

Konkrétní cíl:

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Oblast podpory:

119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy

Období realizace:

06/2022 – 03/2023

Celkový rozpočet:

23 120 EUR

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na prohloubení znalostí organizačních struktur v oblasti moderních trendů cestovního ruchu - cykloturistiky. U vybraných zaměstnanců veřejného sektoru Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje dojde prostřednictvím specifických aktivit ke zvýšení úrovně jejich znalostí a dovedností, dojde k definování společných potřeb, témat a problémů a také k prohloubení spolupráce obou krajů. Konkrétně je projekt zaměřen na nové trendy v oblasti cykloturistiky, jako jsou singletraily či singltreky, gravelové stezky, pumptracky či využívání elektrokol a jejich infrastrukturu. Díky aktivitám projektu bude realizována analýza přeshraničního území, školicí/vzdělávací programy a vytvoření společné publikace (interaktivní mapy) zaměřené na definované trendy cykloturistiky.

Kontaktní osoby:

Ing. Andrea Trávníčková - projektová manažerka, tel: 577 043 825, e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich, DiS. – finanční manažer, tel: 577 043 781, e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru