Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Baťova nemocnice má nový plán investičního rozvoje na 10 let

Baťova nemocnice má nový plán investičního rozvoje na 10 let

Nový plán investičního rozvoje neboli generel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) schválila 10. června valná hromada KNTB. Generel vznikl na 10 let, tedy do roku 2035 a řeší přestavbu a dostavbu areálu zlínské krajské nemocnice tak, aby odpovídal nejmodernějším trendům v oblasti poskytování zdravotní péče.

Dolní Lhota je Vesnicí roku 2024 Zlínského kraje

Dolní Lhota je Vesnicí roku 2024 Zlínského kraje

Letošním vítězem soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se stala Dolní Lhota. V konkurenci deseti přihlášených obcí nejlépe obstála před odbornou hodnotící komisí a získala Zlatou stuhu. Další ocenění si odnesly za péči o zeleň a životní prostředí obec Sušice, za společenský život obec Neubuz a za inovace Rudimov. Slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku soutěže se uskutečnilo dnes v sídle Zlínského kraje.

Zlínský kraj vloni hospodařil s přebytkem 1,281 miliardy korun

Zlínský kraj vloni hospodařil s přebytkem 1,281 miliardy korun

Kladným výsledkem skončilo hospodaření Zlínského kraje v loňském roce, kraj dosáhl přebytku 1,281 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu kraje za rok 2023, který v pondělí 17. června schválili zastupitelé. Celkové příjmy kraje dosáhly 21,173 miliardy korun, celkové výdaje 19,892 miliardy.

Nominujte na ocenění ty, kdo doma pečují o své blízké

Nominujte na ocenění ty, kdo doma pečují o své blízké

Do 30. června je možné předkládat nominace do 8. ročníku ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie Pečující osoba, kterou vyhlašuje Zlínský kraj. Smyslem ankety je ocenit lidi pečující o jim blízkou osobu v jejím domácím prostředí.

Kraj hledá využití malenovické zóny, vyjádřit se můžete i vy

Kraj hledá využití malenovické zóny, vyjádřit se můžete i vy

Možnostmi budoucího využití pozemků ve Zlíně – Malenovicích vlastněných Zlínským krajem se aktuálně zabývá nová krajská rozvojová společnost ZRIA. Ve hře je hned několik variant, všechny ale směřují ke společnému cíli – udělat Zlínský kraj atraktivnější. A to nejen pro mladé lidi, ale také pro nové investory. Hejtmanství chce do debaty o využití pozemku, na němž předchozí vedení kraje plánovalo vybudovat novou nemocnici, zapojit také veřejnost. Spouští proto anketu, ve které se mohou zájemci k jednotlivým návrhům vyjádřit.

Jednání zastupitelstva Zlínského kraje ONLINE 17.6.2024

×

Naše portály Doporučené odkazy

Cyrilometodějská stezka

Neziskové organizace ZK

Den Zlínského kraje

Integrovaná doprava ZK

Východní Morava

eBadatelna

Zkola

Meteoradar ZK

Otevřené brány

Jednotné územně analytické podklady a územní plány

Zlínský kraj

KROMĚŘÍŽSKO VALAŠSKO ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO SLOVÁCKO

Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.

A originální je i nová krajská vizuální identita, která odráží to, že díky síle myšlenky a lidské kreativity jsme krajem bez hranic. Esencí regionu a východiskem pro tvorbu identity je „živý tvůrčí duch“. Tvůrčí duch je v regionu zakořeněn odpradávna v řadě odvětví, zejména kulturních a kreativních průmyslů – v designu, reklamě, filmu, animaci či v architektuře. A je to živá a živelná tvořivost, která má kvalitu, ducha a která často překračuje hranice regionu a propojuje jednotlivosti napříč krajem do jednoho celku.

Hejtman Zlínského krajeIng. Radim Holiš

Obrázek Hejtman Zlínského kraje

Narodil se 12. srpna 1975 ve Valašském Meziříčí. Absolvoval Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí a následně vystudoval obor pozemní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Po absolutoriu začal pracovat jako projektant s autorizací na pozemní stavby, od r. 2012 se věnoval i realizaci staveb.

Roku 2014 se stal členem hnutí ANO 2011. Od roku 2014 do roku 2021 zastával funkci starosty Rožnova pod Radhoštěm, kde s rodinou žije. Je ženatý, má dceru a syna.

Magazín21

Magazín21 Červen 2024

Přihlášení

Google

News feed Co se stalo na portálu Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru