Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

14|15 Baťův institut

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Hlavním účelem 14|15 Baťův institut, příspěvkové organizace je zajišťování správy kulturně vzdělávacího centra 14|15 BAŤŮV INSTITUT a péče o kulturní, duchovní i společenský rozvoj Zlínského kraje a jeho obyvatel, a to prostřednictvím podpory zasídlených kulturních organizací při plnění jejich předmětu činnosti a koordinace činností těchto organizací. Jedná se o organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Předmětem činnosti je poskytování servisních služeb zasídleným kulturním organizacím v oblastech a činnostech, které mají přiblížit oblast kultury ve vztahu k veřejnosti.
14|15 Baťův institut, p. o., jako servisní organizace zajišťuje  marketing, propagaci a PR kulturně vzdělávacího centra 14|15 BAŤŮV INSTITUT a zajišťuje veškerý servis spojený s jeho provozem, správou majetku, pronájmy prostor, zajištění ICT, správou autoprovozu, vedení účetnictví a ekonomické agendy včetně mzdového účetnictví a personalistiky. Dále organizuje a pořádá akce pro veřejnost a zajištuje chod recepce a informačního centra.

14|15 Baťův institut

14|15 BAŤŮV INSTITUT - krajské kulturně vzdělávací centrum

14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně vznikl konverzí dvou továrních budov bývalého Baťova továrního areálu. Dříve industriální budovy se změnily v moderní kulturní centrum. Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU sídlí Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (budova 14) a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (budova 15).

Lidé zde mohou zhlédnout celkem tři stálé expozice: PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ; PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost a FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf. V průběhu roku se v tomto kulturně vzdělávacím centru koná řada dalších výstav a doprovodných akcí, autorských setkání, besedy, festivaly, konference a workshopy. Na platformě mezi 14. a 15. budovou se konají atraktivní koncerty.

Krajské turistické informační centrum

Krajské turistické informační centrum

Krajské turistické informační centrum se zařadilo mezi oficiálně certifikované TIC ve Zlínském kraji, což je jedním z dlouhodobých cílů kraje a nové Koncepce cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020-2030. Zlínský kraj tím využívá příležitosti synergie pro propojení cestovního ruchu a kultury. Sídlí na veřejně přístupném místě, kde se kříží dopravní uzly, přístup do KTIC je bezbariérový, je přístupné všem skupinám turistů. Poskytuje informace ve 2 světových jazycích a má otevřeno 7 dní v týdnu. Samozřejmostí je přístup na bezplatnou wifi a dostupnost aktuálních propagačních materiálů turistických cílů ve Zlínském kraji.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru