Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rozpočet Zlínského kraje

Tento kanál obsahuje dokumenty rozpočtů Zlínského kraje, schvalovaných Zastupitelstvem kraje pro jednotlivé kalendářní roky. Kromě vlastních dokumentů jsou zde zveřejněny i informace o úpravách rozpočtu, rovněž schvalovaných orgány kraje.

Aktuální kalendářní rok

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2023

Minulé kalendářní roky

Informace vztahující se k rozpočtu kraje jsou uloženy v komprimovaných souborech ve formátu ZIP.

Komprimovaný soubor 2002_2011.zip obsahuje dokumenty rozpočtu Zlínského kraje z období let 2002 až 2011.
Komprimované soubory XXXX.zip obsahují informace vždy za jeden kalendářní rok XXXX. Komprimovaný soubor obsahuje vždy:

  • dokument vlastního rozpočtu,
  • číslované složky, obsahující jednotlivé úpravy rozpočtu, schvalované zastupitelstvem kraje
  • od roku 2017 složku "rozpoctova_opatreni", ve které jsou dokumenty jednotlivých rozpočtových opatření. V této složce je i textový CSV soubor, pojmenovaný podle příslušného roku, obsahující ve dvou sloupcích seznam souborů a jejich titulků.
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2022

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru