Bc. Jan Vandík DiS.148

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se rozrůstá o 9 nových členů ze čtyř evropských zemí. Novými členy se od 1. prosince stávají obec Velehrad (Česko), obec Modrá (Česko), obec Bojná (Slovensko), Žilinský samosprávny kraj (Slovensko), občanské sdružení EUROPEAN ROUTE C&M (Slovensko), Nadácia Mojmír (Slovensko), Ústav makedonské literatury při Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje (Severní Makedonie), Ústav staroslověnské kultury Prilep (Severní Makedonie) a Archeologické muzeum Veliki Preslav (Bulharsko). Sdružení, které se zabývá rozvojem Cyrilometodějské stezky – Kulturní stezky Rady Evropy, má již celkem 33 oficiálních členů z 9 zemí.

„Velmi mě těší, že v roce 2023, kdy si slovanské země připomínají 1160 let od příchodu Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 10 let činnosti našeho sdružení, se rozrůstáme o pestré spektrum členů, a to hned ze čtyř evropských zemí. Všichni chtějí v mezinárodní síti zúročit svoji dlouholetou práci v oblasti kulturního dědictví a přispět k živé cyrilometodějské tradici a kulturnímu dialogu. Odkaz soluňských bratrů nás všechny spojuje,“ řekl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj, dotace a cestovní ruch.

Nové členy schválila a přivítala Valná hromada sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje konaná v Mojmírovcích na Slovensku 14. listopa po předchozím projednání ve Vědeckém a Řídicím výboru sdružení. Během jednání sdružení bylo také slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci mezi Cyrilometodějským výzkumným centrem při Bulharské akademii věd v Sofii a Ústavem staroslověnské kultury Prilep ze Severní Makedonie, mimo jiné také pro spolupráci na budování Cyrilometodějské stezky na Balkáně.

V Mojmírovcích se uskutečnilo letos již druhé jednání řídicích orgánů sdružení, první proběhlo na jaře v řecké Soluni. Další jednání Řídicího výboru a Valné hromady se bude konat na jaře 2024 v bulharském hlavním městě, v Sofii. Pracujeme na rozvoji kontaktů a stezky, jak směrem na Řím, tak na Balkán.

Příloha – seznam všech členů sdružení EKSCM

Autor fotografií: Ing. Martin Peterka

Zpracovala:

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
www.cyril-methodius.cz