Ing. Barbora Kubernátová1470

Rada Zlínského kraje schválila dne 26. 6. 2023 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II, který bude vyhlášen dne 30. 6. 2023. Dále byly navýšeny finančních prostředky Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III vyhlášeného 10. 9. 2019 na schválený Zásobník projektů, který schválila Rada Zlínského kraje dne 22.2.2021.

Rada Zlínského kraje schválila dne 26. 6. 2023 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II, který bude vyhlášen dne 30. 6. 2023. Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn dne 12. 9. 2023 v 8:00. Ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace je 30. 8. 2024 v 13:00. 
Program, vzor Žádosti a přílohy jsou zveřejněny ZDE

Dále na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0628/R16/23 ze dne 26. 6. 2023 byly navýšeny finančních prostředky Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III vyhlášeného 10. 9. 2019 na schválený Zásobník projektů, který schválila Rada Zlínského kraje dne 22.2.2021 usnesením číslo 0131/R07/21 o 11 554 278 Kč. Zdrojem finančních prostředků Programu je Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 2, specifický cíl 2.1). Podmínky Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III byly upraveny následujícím způsobem: viz bod 4 - Finanční alokace a podmínky. Předpokládaná alokace Programu je 189 151 231 Kč. S žadateli schválenými do zásobníku projektů budou uzavírány Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. 

Původní znění programu neleznete ZDE.