Bc. Jan Vandík DiS.90

Už po dvacáté ocení Zlínský kraj dobrovolné pracovníky za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vedení kraje schválilo výzvu k překládání návrhů na udělení tohoto ocenění.

„Je to jeden ze způsobů, jak můžeme vyzdvihnout a zviditelnit dlouhodobou a dobře odváděnou práci dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži. Aktivní a smysluplné trávení volného času mladé generace jednoznačně patří k nejlepší prevenci negativních společenských jevů, jako jsou  užívání návykových látek, šikana či vandalismus,“ říká krajský radní pro mládež a sport Jiří Jaroš.

Návrhy na udělení ocenění může předkládat široká veřejnost až do 6. října 2023. Nominovat je možné pracovníky, kteří se ve svém volném čase pravidelně jako dobrovolníci věnují práci s dětmi a mládeží ze Zlínského kraje, a to nejméně po dobu sedmi let.

Podrobnější informace k podávání návrhů a nominační formulář jsou k dispozici na webu Zlínského kraje: https://zlinskykraj.cz/oceneni-dlouhodobe-a-kvalitni-cinnosti-dobrovolnych-pracovniku-v-oblasti-volnocasovych-aktivit-deti-a-mladeze-zlinskeho-kraje

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz