Bc. Miroslava Švecová3

Pro přírodní památku Rybník Neratov byl vypracován návrh plánu péče.

S navrhovaným plánem péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na obecním úřadu Obce Prlov a dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Magdaléna Šnajdarová), na Portále veřejné správy a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz , v oblasti Odbor životního prostředí a zemědělství. Obec Prlov a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku Rybník Neratov souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.

Soubory ke stažení