Bc. Miroslava Švecová14

Pro přírodní památku Vršky - Díly byl vypracován návrh plánu péče.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Města Vsetín a dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Magdaléna Šnajdarová) a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz , v oblasti Odbor životního prostředí a zemědělství. Město Vsetín a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku Vršky - Díly souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.

Soubory ke stažení