Bc. Miroslava Švecová21

Pro přírodní rezervaci Halvovský potok byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Města Vsetín.

Pro přírodní rezervaci Halvovský potok byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Města Vsetín a dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Magdaléna Šnajdarová) a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz

Soubory ke stažení