1015

Vedení Zlínského kraje a Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) představuje plán modernizace Baťovy nemocnice. S projektem postupně seznamují veřejnost, lékaře i klíčové partnery. „Je pro nás důležité, aby lidé věděli, jaká proměna areál čeká,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš a doplnil: „V debatách zaznívají dotazy, jak změny zefektivní provoz nemocnice, týkají se také dopravní dostupnosti i toho, jak bude budova připravená na mimořádné situace, jako byl covid.“ Na nejčastější dotazy týkající se proměny Baťovy nemocnice odpovídá hejtman Radim Holiš v rozhovoru.

Hejtman Radim Holiš k modernizaci KNTB

Jak ovlivní stavební práce chod nemocnice?

Investiční akce jsou rozloženy v čase. Rozhodně se z areálu nestane ze dne na den obří staveniště, jak někteří straší. Modernizace nemocnice začala v loňském roce a postupnými kroky bude pokračovat tak, aby byl její provoz plynulý a pacienti to pocítili co nejméně. Ale ano, bude se stavět a jistá omezení to přinese, každopádně si nemůžeme dovolit odkládat to. Řešit by to muselo každé vedení nemocnice a každé vedení kraje.

Musíme si také uvědomit, že nemocnice se rekonstruují běžně. Ve Zlíně to nebude nic výjimečného. Víme, že stavba nové by pro kraj znamenala ekonomický kolaps. A jsou si toho dobře vědomy i další kraje, které stejně jako my postupně investují do stávajících areálů. To je cesta, jak držet krok s trendy v medicíně a mít nemocnici odpovídající jednadvacátému století.

Pořád se bavíme o areálu budovaném ve třicátých letech. Nebyla by výstavba nové nemocnice jednodušší?

Jednodušší možná ano. Na novou ale nemáme peníze. To je realita, i když si to někteří pořád nechtějí připustit. Hledali jsme variantu, která bude z pohledu financí přijatelná. A rozhodně nejde o kompromis! Projekt je promyšlený a má perspektivu do budoucna. Podle nynějšího plánu se může nemocnice v dalších letech rozvíjet podle potřeb a trendů zdravotnictví. Je to nadčasové, a to považuji za obrovskou výhodu. Také je potřeba si uvědomit, že nová centrální budova nebo třeba porodnice vyrostou de facto na zelené louce, vybudujeme zcela nová a moderní zdravotnická zařízení.

Takže se lidé ze Zlína nakonec dočkají moderní nemocnice?

Ve Zlíně doháníme investiční dluh posledního desetiletí. Ten se značně podepsal na technickém stavu některých budov. Dobrým příkladem je nemocnice v Uherském Hradišti, ta se opravuje průběžně šestnáct let. Zkušenost z Hradiště dokazuje, že postupnou modernizací jde vybudovat pěknou moderní nemocnici s kvalitním zázemím pro pacienty i personál. Kdo viděl nový projekt, ví, že postavíme i úplně nové budovy, odpovídající trendům dnešní medicíny.

Jak budete řešit nepraktičnost stávajícího areálu, který je rozsáhlý a pacienti se často musejí převážet z jedné budovy do druhé?

Zefektivnění provozu nemocnice byl jeden z požadavků při sestavování plánu modernizace. Urgentní provozy, které se týkají akutní medicíny, budou soustředěny na jedno místo. Právě do nové centrální budovy. Stejné to bude i u pavilonu pro matku a dítě. Tím eliminujeme přesun pacientů v areálu. Projekt počítá s Baťovou nemocnicí jako centrem vysoce specializované péče pro celý Zlínský kraj.

Nebude modernizace nakonec dražší než výstavba nové nemocnice?

Stávající areál by musel být provozuschopný po celou dobu výstavby v Malenovicích, což by znamenalo opravit řadu budov, které jsou dneska ve špatném technickém stavu. Finance by se do rekonstrukce areálu musely investovat, i kdyby se stavěla nová nemocnice. Veškeré vynaložené peníze by pak přišly vniveč, když by se nemocnice přestěhovala.

My nyní souběžně řešíme akutní technický stav budov, modernizaci jednotlivých oddělení i samotnou přípravu nové centrální budovy. Jsou to investice do našeho majetku, který tím zhodnocujeme, a který nám bude sloužit dalších dvacet let. Mrhání penězi si rozhodně nemůžeme dovolit. Takže ne, výstavba nové nemocnice by podle odhadu z roku 2021 přišla na minimálně 15 miliard korun, my plánujeme investice v řádu 6 miliard korun. To jsou pro kraj reálné peníze.

Můžete být více konkrétní a upřesnit, kolik bude modernizace stát?

V následujících čtyřech letech nás čeká řada významných stavebních investic za dvě miliardy korun. Jen v letošním roce investujeme s přispěním dotací do přístrojového vybavení 602 milionů korun a do stavebních akcí dalších 171 milionů. Pomyslným milníkem pak bude na přelomu let 2024 a 2025 výstavba pavilonu pro matku a dítě, tedy nové porodnice, která přijde na zhruba jednu miliardu korun. Plán modernizace pak vyvrcholí na přelomu let 2027 a 2028, kdy začne výstavba pavilonu urgentní medicíny. Aktuální odhadovaná cena jsou 4 miliardy korun. V další fázi projektové dokumentace budeme cenu zpřesňovat.

Jak dlouho potrvá výstavba nového pavilonu?

Z pohledu stavaře to odhaduji na minimálně tři roky. Často slýchám, že nová nemocnice v Malenovicích už mohla stát. Podle smlouvy na projekt, který nachystalo předchozí vedení kraje, by se za optimálních podmínek začalo v roce 2025 teprve stavět! To je fakt a kdo tvrdí cokoliv jiného, neříká pravdu. V tomto termínu my začínáme s výstavbou nové porodnice a navážeme polyblokem. Časově vychází oba projekty dost podobně, výrazně se ale liší cenou. Náš záměr je reálný.

Projekt teď představujete veřejnosti, jaké jsou reakce?

Při debatách a představování projektu vidím přímé reakce lidí a ty mě utvrzují v tom, že naše rozhodnutí je správné a projekt je dobře připravený. Stojím ale nohama na zemi, protože ze zkušenosti už dobře vím, že i projekt, o kterém si myslíte, že je stoprocentní, může narazit na problémy. Dokud nebude nemocnice hotová, nepovažuji to za úspěch. Čeká nás ještě hodně práce.

Více informací o modernizaci KNTB se dočtete ZDE a v přiložené prezentaci