Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

 

  • V menu "Judikáty" přidány nové judikáty:

Živnostenský zákon - Neoznámení ukončení provozování v provozovně, Označení sídla a provozovny-rozdíl, Označení sídla-viditelnost, Právnická osoba z EU nemá povinnost zřídit odštěpný závod, Právnická osoba z EU nemusí mít odštěpný závod, Subdodávky - neoprávněné podnikání při určování podmínek, Subdodávky u Provádění staveb jejich změn a odstraňování, Účastníkem musí být PO ne jen organizační složka

Správní a přestupkové řízení - Nezákonné rozhodnutí přeruší běh promlčecí doby, Příkaz vydaný po příkaze je nezákonný ne nicotný

Kontrola - Cena musí obsahovat DPH, Konečná cena u stavebnin, Nesoučinnost při kontrole není přitěžující okolností, Ověřování věku na dálku, Označení cenou na viditelném místě, Označení konečnou cenou při slevě, Podklad postačí v elektronické podobě  

Ochrana spotřebitele - Nabídka zboží na e-shopu je nabídka ke koupi, Nekalá obchodní praktika - co je už e-shop

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru