Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Vydávání vícejazyčných standardních formulářů k Výpisu z ROB (potvrzení pobytu)

 

Metodický návod - vícejazyčný formulář k výpisu z ROB

Kvalifikační požadavky dle zákona o odpovědnosti za přestupky - informace MV

Novela zákona o odpovědnosti za přestupky_kvalifikační požadavky

Dokumenty ke stažení
Průvodce zákonem o odpovědnosti za přestupky_únor 2022
Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání 2005 až 2021
Metodika pro obnovení činnosti úřadů

Odborný seminář

k atestacím elektronických systémů spisových služeb, novele archivního zákona, novele vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, novému národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby a souvisejícím oblastem.

Seminář zajišťovalo Ministerstvo vnitra ČR a Moravský zemský archiv. Akce proběhla 21.7.2023 v sídle Zlínského kraje za účasti pozvaných obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a vybraných obcí základního typu. Odkazem jsou k informaci připojeny prezentace  MV ČR a prezentace Moravského zemského archivu

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru