Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

Přiložené dokumenty slouží jako metodické pomůcky, které mohou při své činnosti využít zejména starostové malých obcí.
V níže odkazovaných souborech naleznete vzory žádostí o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci a vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci. Tyto dokumenty obsahují základní náležitosti požadované zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

OBCE - vzor - žádost o poskytnutí NFV
OBCE - vzor - žádost o poskytnutí dotace
OBCE - vzor - smlouva o poskytnutí NFV
OBCE - vzor - smlouva o poskytnutí dotace

Program rozvoje obce (PRO)

Odkaz na webovou aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky MMR.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru