Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Novelou zákona o obcích s účinností od 1.1.2024 došlo k zavedení legislativní zkratky „svazek obcí“. V zákoně o obcích jsou tak dobrovolné svazky obcí dále označovány jako svazky obcí. Není však nutné reflektovat přejmenování dobrovolného svazku ne svazek obcí a provádět tak změnu stanov či smlouvy o vytvoření svazku.

 

NÁVRH NA ZÁPIS OBCÍ, KTERÉ JSOU KE DNI PODÁNÍ NÁVRHU ČLENY SVAZKU OBCÍ, DO REJSTŘÍKU SVAZKŮ OBCÍ

Každý svazek obcí je podle přechodného ustanovení čl. II odst. 1 zákona č. 418/2023 Sb., povinen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 1. 1. 2026) podat

krajskému úřadu návrh na zápis obcí, které jsou ke dni podání návrhu členy svazku obcí, do rejstříku svazků obcí spolu a údajem o dni vzniku členství.

V této souvislosti bude krajský úřad požadovat následující:

Písemný návrh svazku obcí na zápis členských obcí podepsaný statutárním orgánem svazku obcí, který bude obsahovat seznam členských obcí: název obce, IČO obce a celé datum vzniku členství obce ve svazku obcí.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru