Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Základní informace k problematice podepisování elektronických dokumentů

Odkazovaný článek je určen pro veřejnoprávní podepisující (zde především územní samosprávné celky a jejich zřizované a zakládané organizace) a obsahuje shrnutí povinností veřejnoprávního podepisujícího vyplývající legislativy vztahující se k dané problematice.

Článek obsahuje kromě shrnutí i odkazy na příslušné zákony či normy.

Doporučení při podepisování elektronických dokumentů druhou stranou

Odkazovaný článek je určen pro druhou podepisující stranu – především pro veřejnoprávní podepisující, nicméně má využití i pro ostatní podepisující.

Článek popisuje základní východiska pro elektronické podepisování dokumentů veřejnoprávním podepisujícím a naznačuje úskalí při použití aplikace Acrobat Reader při elektronickém podepisování. 

Webinář - podepisování elektronických dokumentů - úskalí elektronického podepisování smluv

Dne 17.10.2023 krajský úřad organizoval pro obce webinář, zaměřený na problematiku podepisování elekronických dokumentů, se zvláštním zřetelem na elektronické podepisování smluv. 

Pro webinář byla připravena prezentace, která je dostupná v článku, z webináře byl pořízen i videozáznam odkazovaný rovněž ze článku.

Ověřování podpisů

Dva články obsahují informace o způsobu ověření elektronických podpisů v aplikaci Acrobat Reader. Jeden článek je určen pro ověření podpisu, který učinil veřejnoprávní podepisující, druhý pak pro situaci, kdy podepisující byl pravnickou či fyzickou osobou, která není veřejnoprávním podepisujícím.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru