Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Podpis fyzické a právnické osoby vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu

Dokumenty fyzických a právnických osob, pokud právně jednají vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb).
To znamená, že fyzické a právnické osoby „vystačí“ při elektronickém podepisování se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Tento kvalifikovaný certifikát v takovém případě NENÍ uložen na kvalifikovaném prostředku.
Samozřejmě ale mohou také použít nejvyšší formu elektronického podpisu, kvalifikovaný elektronický podpis. Tedy formu, kterou musí vždy použít veřejnoprávní podepisující.

Co je to uznávaný elektronický podpis

Podepisování elektronickým podpisem v českém právním prostředí upravuje zákon č. 297/2016 Sb. Ten také zavádí termín (legislativní zkratku) „uznávaný elektronický podpis", který zahrnuje jak zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, tak kvalifikovaný elektronický podpis. Není to tedy další „typ" elektronického podpisu, jen pojmenování elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu.

Jak zjistit/ověřit, že fyzická nebo právnická osoba vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu pro podpis použila „správný podpis“ – v aplikaci Acrobat Reader

Správným podpisem se v tomto případě rozumí alespoň zaručený elektronický podpise založený na kvalifikovaném certifikátu. Tento kvalifikovaný certifikát v takovém případě NENÍ uložen na kvalifikovaném prostředku.
V aplikaci použijte volbu Podpisy/Panel Podpisu

overovani_uznavany_01.jpg (7 KB)
 
Zobrazí se panel s výchozí informací o všech podpisech připojených k danému dokumentu:

overovani_uznavany_02.jpg (14 KB)
 
Každý informační řádek lze rozbalit do většího detailu s textovou informací popisující daný podpis – zde s popisem základních sdělení: overovani_uznavany_03.jpg (57 KB)
Volba „Podrobnosti certifikátu“ je podstatná – umožňuje mimo jiné zjistit:

  • kdo podpisový certifikát vydal,
  • o jaký typ certifikátu jde – zde je/nebo není uložen na kvalifikovaném prostředku,
  • jaká je platnost certifikátu

O kvalifikovaný certifikát uložený na speciálním HW (tokenu nebo čipové kartě) se jedná v případě, že je:

  • v červeném rámečku informace, že certifikát vydala kvalifikovaná certifikační autorita a tento certifikát je v souladu s Nařízením eIDAS
  • v oranžovém rámečku je informace, že je soukromý (privátní) klíč uložen v kvalifikovaném zařízení 

overovani_uznavany_04.jpg (55 KB)
Tímto certifikátem je možné vytvořit kvalifikovaný elektronický podpis.


O kvalifikovaný certifikát uložený v počítači se jedná v případě, že je:

  • v červeném informace, že certifikát vydala kvalifikovaná certifikační autorita a tento certifikát je v souladu s Nařízením eIDAS
  • není uvedena informace o uložení certifikátu (chybí oranžový rámeček) 

overovani_uznavany_05.jpg (54 KB)
Tímto certifikátem je možné vytvořit pouze zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Stejnou informaci o uložení certifikátu je možné najít v záložce „Podrobnosti“ v poli „Výpisy QC“:

  • je informace, že použitý certifikát je kvalifikovaný, je v souladu s Nařizením eIDAS a je uložený na kvalifikovaném zařízení

overovani_uznavany_06.jpg (77 KB)

 nebo

  • je informace, že použitý certifikát je kvalifikovaný, vydaný v souladu s Nařízením eIDAS, ale chybí záznam o uložení certifikátu 

overovani_uznavany_07.jpg (52 KB)

Shrnuto a podtrženo:

Pokud tedy fyzická nebo právnická osoba, která právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu, použila k vytvoření elektronického podpisu kvalifikovaný certifikát a je jedno, zda byl uložen na speciálním hardwaru nebo v počítači, podepsala dokument správným elektronickým podpisem.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru