Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Anketa „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ je vyhlašována od roku 2017. Každoročně je zveřejňována výzva  k předkládání návrhů na udělení tohoto ocenění.

Rada Zlínského kraje dne 18. 12. 2023 vyjádřila souhlas s vyhlášením 8. ročníku ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie Pěstoun" pro rok 2024.

Nosnou myšlenkou ankety v pěstounské kategorii je zviditelnit, podpořit a ocenit občany, kteří se rozhodli stát se pěstouny, a pečují o dítě, které z vážného důvodu nemůže žít se svými rodiči.

V roce 2021 došlo k oddělení kategorie „Pečující osoba“ a kategorie „Pěstoun“, od roku 2023 se v daném roce uskutečňují opět obě kategorie, avšak každá zvlášť. Odměnou pro oceněné pěstouny, které vybere hodnotící komise na základě daných kritérií, bude finanční dar ve výši 15.000 Kč.

Informace pro instituce či osoby, které hodlají nominovat pěstouny do této ankety, jsou popsány v níže uvedených dokumentech.

Seznamte se prosím s Informací o zpracování osobních údajů subjektu údajů.

 

 

Kontaktní osoby v případě jakýchkoliv dotazů:

 

Bc. Kateřina Bednárková, tel.: 577 043 329, e-mail: katerina.bednarkova@zlinskykraj.cz, nebo

 

Bc. Helena Jurásková, tel.: 577 043 321, e-mail: helena.juraskova@zlinskykraj.cz.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru