Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení
 
S účinností od 1. 9. 2018 byla vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nahrazena novou vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
 
Jednotlivé formuláře pro podání jsou k dispozici zde.
 
Vzor žádosti o povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle § 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je k dispozici zde.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru