Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pečujeme o 10 velkých vodních nádrží a celou řadu významných vodních toků. Vydáváme stanoviska podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Řešíme povolení ve vztahu k provozu přehrad, velkých čistíren odpadních vod, vypouštění odpadních vod do povrchových a podobně.  Také pravidelně vyhodnocujeme stav vodního hospopdářství v regionu, pomáháme obcím při získávání dotací a odpovídáme za zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Podílíme se na řešení krizových situací, například povodní, a také administrujeme žádosti o poskytnutí finančních prostředků na řešení havarijních situací pro ochranu jakosti vod.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru