Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod vytvořil Informaci o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních. Jedná se o souhrn informací a doporučení pro žadatele o vodoprávní povolení (respektive jiný správní akt) podle vodního zákona viz. Informace OOV MŽP.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru