Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Hlavním cílem Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje (dále Plán pro sucho) je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost.

Plán pro sucho obsahuje zejména vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizika sucha včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody.

Veřejná část „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“ je tímto dle ustanovení § 87c odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru