Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1)        ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022

  • Rozhodnutí MPSV ze dne 5. 4. 2022, kterým byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace MPSV na rok 2022, a to na plnění povinností kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

2)        Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2021, č. usnesení 0130/Z05/21)

3)        Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 4. 10. 2021, č. usnesení 0751/R25/21), Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 14. 3. 2022, č. usnesení 0182/R08/22), Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 vč. Dodatku č. 1

4)        Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 4. 10. 2021, č. usnesení 0751/R25/21)

5)        Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 23. 5. 2022, č. usnesení 0423/R17/22)

6)        Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2022 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro ekonomiku)

7)        Informace týkající se přístupu „harm reduction“ v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením z finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022

  • Harm reduction, tj. metoda přístupu minimalizace škod, které vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a usilují zejména o minimalizaci všech rizik a negativních dopadů užívání návykových látek – zdravotních, sociálních, společenských, bezpečnostních i ekonomických; jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a prozatím nechtějí nebo nemohou abstinovat.

8)        Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2022 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje)

Dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV SR na rok 2022 462,07 kB  
.pdf ad 2) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1330,55 kB  
.pdf ad 3) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022 včetně Dodatku č. 1 1271,33 kB  
.pdf ad 3) Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k ZD SSL na území ZK pro rok 2022 816,96 kB  
.pdf ad 3) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022 1361,52 kB  
.pdf ad 4) Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin. podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 643,29 kB  
.pdf ad 5) Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 654,65 kB  
.pdf ad 6) Konzultační materiál č. 1/2015 – Přiměřený zisk pro rok 2022 343,63 kB  
.pdf ad 7) Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2022 752,2 kB  
.pdf ad 8) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2022 617,49 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru