Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Financování sociálních služeb v ČR je založeno na principu vícezdrojového financování. Do systému financování vstupují finanční prostředky z veřejných rozpočtů, úhrady od uživatelů, prostředky ze strukturálních fondů EU, platby od zdravotních pojišťoven, prostředky ze sbírek, fondů a nadací atd.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru