Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Níže naleznete Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. 6. 2023, č. usnesení 0554/Z18/23) a rovněž Změny podmínek (oproti Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023).

Dále je zveřejněn Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2024 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje)

Dále jsou zveřejněny důležité termíny pro poskytovatele sociálních služeb související s financováním v dotačním období 2024. Jedná se o přehled vybraných předběžných termínů, je nutné nadále sledovat aktuální informace na webových stránkách, úřední desce kraje a obeznámit se s jednotlivými Programy a Výzvami pro rok 2024. Povinnosti poskytovatelů jsou mj. uvedeny také ve veřejnoprávních smlouvách a rozhodnutích.

Informace týkající se financování sociálních služeb ve Zlínském kraji zodpoví pracovník na telefonním čísle 577 043 307.

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru