Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 28. 08. 2023, usnesením č. 0814/R22/23 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2024" (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2024“ (viz Příloha č. 2).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2024“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 02. 10. 2023 do 09. 10. 2023 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí bude zpřístupněna v druhé polovině září 2023).

Níže naleznete "Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří mohou požádat o návratnou finanční výpomoc včetně maximální možné výše NFV" (viz Příloha č. 3).

Významné změny oproti Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023 jsou shrnuty v Příloze č. 4.
 

Pro vyúčtování návratné finanční výpomoci slouží poskytovatelům Závěrečná zpráva včetně Přílohy za jednotlivé identifikátory. Závěrečnou zprávu vyplní poskytovatel za IČO, v Příloze řádky za jednotlivé služby. Poskytovatel dále přiloží výpis z bankovního účtu dokládající přijetí a odeslání návratné finanční výpomoci.

Doručení požadovaných dokumentů je možné prostřednictvím datové schránky, osobně na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem s elektronickým podpisem statutárního zástupce.

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru