Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 22. 01. 2024, usnesením č. 0029/R02/24 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ včetně jednotlivých Příloh Programu.
 
V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 26. 2. 2024 do 4. 3. 2024 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí bude zpřístupněna v polovině února 2024).
 
Významné změny oproti Programu pro sociální služby v roce 2024 jsou shrnuty v přiloženém dokumentu Změny Programu.  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru