Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 22. 1. 2024, usnesením č. 0029/R02/24 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ včetně jednotlivých Příloh Programu.
 
V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 26. 2. 2024 do 4. 3. 2024 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí bude zpřístupněna v polovině února 2024).
 
Významné změny oproti Programu pro sociální služby v roce 2024 jsou shrnuty v přiloženém dokumentu Změny Programu.  
 
Finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby byly v roce 2024 rozděleny v souladu s „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024“ schváleným Radou Zlínského kraje dne 22. 1. 2024, usnesením č. 0029/R02/24.

Rada Zlínského kraje dne 8. 4. 2024, usnesením č. 0331/R09/24, schválila poskytovatelům sociálních služeb finanční podporu v celkové výši 25.954.500 Kč.

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2024, usnesením č. 0721/Z23/24, schválilo poskytovatelům sociálních služeb finanční podporu v celkové výši 101.963.900 Kč., z toho 67.427.100 Kč v rámci části A Programu a 34.536.800 Kč v rámci části B Programu.

Pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 bylo poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje schváleno orgány Zlínského kraje celkem 127.918.400 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložených dokumentech.

Dále jsou shrnuty významné změny Veřejnoprávních smluv a Rozhodnutí v Programu pro sociální služby část A, část B pro rok 2024 v porovnání s rokem 2023.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru