Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1)  Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 27. 6. 2022, č. usnesení 0345/Z12/22), Dodatek č. 1 k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 27. 2. 2023, č. usnesení 0473/Z16/23)

2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 3. 10. 2022, č. usnesení 0811/R27/22), Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 6. 2. 2023, č. usnesení 0098/R04/23), Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 vč. Dodatku č. 1

3)  Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 3. 10. 2022, č. usnesení 0811/R27/22) a dále Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 5. 6. 2023, č. usnesení 0564/R15/23)

4) Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2023 (zpracováno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje)

5) Shrnutí významných rozdílů ve Smlouvách a Rozhodnutích v Programu k zajištění dostupnosti pro rok 2023 oproti roku 2022

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru