Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1)        Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, v souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 1 Programu)

  • V souladu s článkem XIII. odstavcem 2. Programu: Prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží poskytovatel sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy (příp. Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, je-li jeho obsahem poskytnutí finanční podpory v rámci vyhlášené další Výzvy k podání Žádostí).

2)        Prohlášení poskytovatele sociální služby (příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem) před vydáním Rozhodnutí, příp. Dodatku k Rozhodnutí, v souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu (Příloha č. 2 Programu)

  • V souladu s článkem XVI. odstavcem 2. Programu: Prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři doloží příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem před vydáním Rozhodnutí (příp. Dodatku k Rozhodnutí, je-li jeho obsahem poskytnutí finanční podpory v rámci vyhlášené další Výzvy k podání Žádostí).

Dokumenty ke stažení

.docx ad 1) Prohlášení poskytovatele SSL_před uzavřením VPS, příp.Dodatku_Příloha č.1 21,88 kB  
.docx ad 2) Prohlášení poskytovatele SSL_POK_před vydáním Rozhodnutí, příp.Dodatku_Příloha č.2 21,91 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru