Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pro dopravní politiku a koncepce v oblasti dopravy je základním rozvojovým dokumentem Generel dopravy Zlínského kraje.
Generel dopravy je základní strategii dopravní politiky Zlínského kraje, která stanovuje hlavní směry rozvoje všech druhů dopravy v oblasti dopravní infrastruktury (tj. silniční, železniční, letecké, vodní a cyklistické), bezpečnosti dopravy, mobility (dopravní obslužnosti území) za podpory chytrých řešení v dopravě.
Generel dopravy Zlínského kraje podrobně rozpracovávají navazující Koncepce v sektoru dopravy:

Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje

Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje

Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji 

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje

Koncepce rozvoje ITS Zlínského kraje

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje

Chytrý region - TRANSPORT TEST GRID

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Studie obnovy dětských dopravních hřišť

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru