Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Koncepce Studie obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji (dále jen „Studie“) byla schválena Radou Zlínského kraje dne 05.06.2017, usnesením č. 0451/R15/17.

Obsahem této Studie vypracované v měsíci březnu 2017 je zmapování a vyhodnocení stávajícího stavu dětských dopravních hřišť (dále jen „DDH“) ve Zlínském kraji. V návrhové části jsou řešeny možné úpravy obnovy a případná kapacitní rozšíření jednotlivých hřišť včetně odhadu finančních nákladů obnovy jednotlivých DDH. Součástí návrhové části je i optimální rozšíření sítě DDH ve Zlínském kraji, a to na základě kapacity stávajících DDH a jejich dopravní dostupnosti. 

V návaznosti na Studii se Zlínský kraj zavázal v průběhu 5 let (2017 – 2022) podpořit obnovu nebo výstavbu 14 DDH formou dotace do výše 50% investičních nákladů tak, aby v průběhu 5 let byla DDH zrekonstruována a odpovídala současným potřebám výuky dopravní výchovy.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru