KUL01-23 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 2. kolo

Termín vyhlášení programu: 21.12.2022

Příjem žádosti dotačního programu: 17.04.2023 -> 28.04.2023

Finanční alokace: 5 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Kultura

Pokud se podpořený kulturní projekt/akce v KUL01-23 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2. kolo NEUSKUTEČNÍ z jakýchkoliv příčin, či důvodů, nemá příjemce dotace žádný nárok na schválenou dotaci.

NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU FORM FILLER (a také jeho aktualizaci), který je nutné mít nainstalovaný v počítači pro otevření a k vyplnění elektronické žádosti, naleznete zde.

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návod na aktualizace naleznete v dokumentech ke stažení.

Originál elektronického formuláře žádosti bude k dispozici k vyplnění v termínu 17. – 28. 4. 2023 do 10:00 hodin.

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje („21“) v pracovních dnech 17. – 28. 4. 2023 počítač pro zpracování a podání žádosti. Bližší informace u kontaktní osoby Programu KUL01-23.

Další informace o dotačních programech ze sekce KULTURA naleznete také na stránce Odboru kultury a památkové péče zde.

Žádost o dotaci ke stažení

(zde v odkazu níže si můžete stáhnout interaktivní žádost o dotaci určenou k vyplnění a odeslání, odkaz je aktivní pouze v době příjmu žádostí)
Žádost KUL01-23-2.kolo - K ODESLÁNÍ