Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory

Termín vyhlášení programu: 01.01.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 01.01.2023 -> 31.12.2025

Finanční alokace: 4,7 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - bude poskytována do vyčerpání alokace

Informace k podání žádosti o poskytnutí individuální dotace: Ing. Lenka Býčková, tel.: 577 043 423, e-mail: lenka.byckova@zlinskykraj.cz

 

Schvalování dotací bude probíhat průběžně po předložení žádosti vždy na nejbližším zasedání orgánu kraje, který o dotaci rozhodne.

Termíny k předkládání žádostí:

Žádosti předložené do:

Rozhodnutí o poskytnutí/ neposkytnutí dotace

15. 03. 2024

08. 04. 2024

03. 05. 2024

27. 05. 2024

26. 07. 2024

19. 08. 2024