RP04-23 Podpora ekologických aktivit v kraji

Termín vyhlášení programu: 20.12.2022

Příjem žádosti dotačního programu: 23.01.2023 -> 24.02.2023

Finanční alokace: 1 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU FORM FILLER (a také jeho aktualizaci), který je nutné mít nainstalovaný v počítači pro otevření a k vyplnění elektronické žádosti, naleznete zde.

 

Elektronické žádosti budou uvolněny k vyplňování od 23. 01. 2023 do 24. 02. 2023 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Projekty jsou neinvestiční a musí být realizovány na území Zlínského kraje.

1 žadatel může v tomto programu podat maximálně 1 žádost.

Žadatel musí mít sídlo na území Zlínského kraje a být přímo odpovědný za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.

Způsobilými žadateli nejsou organizace zřizované Zlínským krajem.

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Příjemce dotace v případě poskytnutí dotace souhlasí se zveřejněním výstupů projektu – vytvořených výukových materiálů a výukových programů na webových stránkách Zlínského kraje pro účely jejich využití ze strany široké veřejnosti.

 

Žádost o dotaci ke stažení

(zde v odkazu níže si můžete stáhnout interaktivní žádost o dotaci určenou k vyplnění a odeslání, odkaz je aktivní pouze v době příjmu žádostí)
Žádost RP04-23 - K ODESLÁNÍ