RP22-23 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“

Termín vyhlášení programu: 14.11.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 15.12.2023 -> 12.01.2024

Finanční alokace: 2 mil. Kč (+ 3,8 mil. Kč v případě vyhlášení III. Výzvy Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ MPO)

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení