RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji

Termín vyhlášení programu: 18.10.2022

Příjem žádosti dotačního programu: 21.11.2022 -> 31.08.2026

Finanční alokace: 3 mil.Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

Žadatelé mohou předkládat Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) průběžně od 21. 11. 2022 do 31. 8. 2026, 15 hodin, nebo do vyčerpání finanční alokace Programu.

Žádost určená k odeslání je ve formě dokumentu v excelu, naleznete ji níže v "Dokumentech ke stažení".