SOC01-24 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 12.02.2024

Finanční alokace: 3,6 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Sociální věci

Rada Zlínského kraje schválila dne 18.12.2023 program SOC01-24 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2024 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

Dne 20.12.2023 bude zveřejněn Program včetně vzoru Žádosti, kterou lze zkušebně vyplnit. Tento formulář nelze odeslat v období od 20.12.2023 do 21.01.2024 na Krajský úřad Zlínského kraje.

Originální elektronický formulář žádosti bude zveřejněn k vyplňování od 22. 01. 2024 do 12. 02. 2024, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. Žádost včetně všech povinných příloh je potřeba ROVNĚŽ DORUČIT V PÍSEMNÉ PODOBĚ, popř. zaslat pomocí datové schránky.

Veškeré informace o dotačním titulu a termín příjmu žádostí naleznete v Programu, viz níže v "Dokumentech ke stažení".

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Instrukce pro vyplňování elektronické žádosti

  1. Formuláře se vyplňují online přímo na webové stránce po kliku na odkaz uvedený u programu, ve kterém žádáte, viz rámeček níže. Nedochází k instalaci žádného programu (jak to bylo nutné v minulých letech).
  2. Je nutné mít připojení k internetu po celou dobu vyplňování formuláře - v případě přerušení připojení se vyplněná data v žádosti ztratí.
  3. Pozor, po 30 minutách nečinnosti na stránce žádosti dojde k automatickému odpojení formuláře a data se také ztratí!
  4. V případě, že chcete práci přerušit, je nutné data uložit pomocí tlačítka „Uložit data“ na konci formuláře. Do počítače se Vám neuloží celý formulář, ale jen vámi vepsané údaje ve formátu *.xml - tento dokument slouží k opětovnému načtení vyplněných údajů do nově otevřeného formuláře po návratu k vyplňování žádosti.
  5. Pokud se vracíte k práci na žádosti, jděte znovu na stránku daného dotačního programu, na ní otevřete formulář z odkazu a do něj uložená data načtěte z uloženého *.xml dokumentu pomocí tlačítka „Načíst data“ v levém horním rohu na začátku Žádosti.
  6. Před odesláním DOPORUČUJEME ULOŽIT FINÁLNÍ VYPLNĚNÁ DATA stejným způsobem, jako při přerušení práce na vyplňování v bodě 4. (abyste měli v počítači uloženou zálohu pro případ jakýchkoli neočekávaných problémů).
  7. Na emailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti, Vám přijde PDF podoba odeslané žádosti.

Podrobnější návod naleznete ZDE.

 

SOC01-24 - odkaz na žádost o dotaci ZDE

(Žádost je možné vyplnit a odevzdat pouze v termínu uvedeném v Programu.)