Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Příspěvek na výkon státní správy pro jednotlivé obce na rok 2024 - odkaz na webovou aplikaci MV

Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024

Finanční vypořádání obcí se státním rozpočtem 

Tabulky FV přílohy  č. 7 A a 7 B  k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Dotace z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  ÚZ 33063

Dotace obcím z rozpočtu Zlínského kraje

Volby

Směrnice o postupu obcí a krajů při financování voleb

Metodiky a právní předpisy

Změny právních předpisů

Seznam platných právních předpisů ÚSC

Informace pro obce - Ukrajina

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru