Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025  jsou v příloze č. 1 zveřejněny požadavky pro jednotlivé druhy sociálních služeb směřující k naplnění vize Zlínského kraje. Formulace těchto požadavků vycházela stěžejně ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Postupně budou vytvořeny časové harmonogramy naplňování požadavků, jejichž naplnění je předpokladem podpory sociální služby.

V roce 2023 byl vytvořen Harmonogram naplňování požadavků pro pečovatelskou službu, který je přílohou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb platného pro daný rok. V rámci naplňování požadavků byl dále vytvořen podpůrný materiál pro pečovatelské služby s názvem Doporučené oblasti a témata pro mapování nepříznivé sociální situace zájemce/uživatele v pečovatelské službě, který naleznete níže. Forma tohoto materiálu není závazná.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru