Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo v rámci projektu v oblasti integrace cizinců "Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky".

 
První část informačního materiálu obsahuje základní informace o právu podnikat, věnuje se živnostenskému zákonu jako základnímu předpisu pro převážnou většinu podnikatelských aktivit právnických i fyzických osob, vymezení živnosti, dělení živností, ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.
 
Dále vymezuje zahraniční fyzickou osobu, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti těmito osobami, příslušnost živnostenského úřadu k ohlášení živnosti, popř. žádosti o koncesi, zabývá se problematikou ověření předkládaných dokladů, vzniku živnostenského oprávnění a prokazování práva provozovat živnost.
 
Rovněž jsou zde uvedeny orientační postupy pro ohlášení živnosti, popř. podání žádosti o koncesi zahraniční fyzickou osobou, která je občanem členského státu Evropského unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, a zahraniční fyzickou osobou, která občanem těchto států není.
 
Materiál je umístěn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru