Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Datové schránky a živnostenské podnikání

Od 1. 7. 2009 byla datová schránka (dále jen „DS“) zřízena povinně právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. V prvním čtvrtletí roku 2023 došlo k další fázi povinného zřízení DS a to všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám. Každé fyzické osobě, která k 1. 1. 2023 vlastnila živnostenské oprávnění, bez ohledu na to, zda živnost aktivně provozovala, či ji měla přerušenou nebo pozastavenou, byla DS Ministerstvem vnitra České republiky zřízena automaticky v termínu do 31.3.2023. Fyzickým osobám byla poštou zaslána obálka s pokyny, jak si DS aktivovat včetně přihlašovacích údajů. DS byla spuštěna všem podnikajícím fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli si ji sami aktivovali. Prvotní zásilku s přístupovými údaji od Ministerstva vnitra České republiky si podnikatel vůbec nemusel převzít, přesto mu byla aktivována DS s unikátním identifikačním číslem (dále jen „ID“). Není možné na žádost podnikajícího subjektu znepřístupnit, či zrušit DS.
 
Všechny orgány veřejné moci mají za povinnost využívat ke komunikaci primárně DS. V případě, že si majitel svou DS nekontroluje, hrozí, že se mnohé důležité skutečnosti nedozví. Ty se následně stávají bez jeho vědomí platnými a vykonatelnými.  Část podnikatelů tuto službu jistě přivítalo. Nebylo nutné nic vyřizovat, nikam chodit, služba je navíc zdarma. DS za nimi přišla prakticky sama. Na druhou stranu žádná jiná událost, jako např. diskutabilní EET (elektronická evidence tržeb) nebo restrikce za pandemie či rapidní zvýšení cen energií, nevedla k tak početnému a rapidnímu pročištění živnostenského rejstříku jako právě zřízení DS. Nezanedbatelnou část podnikajících fyzických osob tato povinnost přivedla k podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Jako pravděpodobný důvod se jeví obava z digitální formy komunikace s úřady, díky níž došlo k jisté formě donucení pro ty, kteří svá živnostenská oprávnění nevyužívaly aktivně.
 
Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.1.1992. Od té doby každým rokem osob samostatně výdělečně činných podle živnostenského zákona pouze přibývalo. V roce 2023 poprvé od roku 1992 klesl celkový počet osob evidovaných v živnostenském rejstříku.
 
Vývoj s počtem podnikatelů ve Zlínském kraji je zobrazen níže v grafické podobě, kde je pokles patrný.

 

Ve Zlínském kraji bylo k 31. 12. 2022 celkem 131 088 živnostensky podnikajících osob. Na konci roku 2023 bylo ve Zlínském kraji celkem 116 794 živnostensky podnikajících osob.               

  31.12.2022 31.3.2023 31.12.2023 změna absolutně  změna relativně
podnikatelé - celkem 131 088 119 547 116 794 - 14 294 - 10,90 %
podnikatelé - fyzické osoby 111 731 100 094 97 185 - 14 546 -13 %
podnikatelé - právnické osoby 19 357 19453 19609 + 252 + 1,31 %

 

Vzhledem k tomu, že k největšímu poklesu počtu podnikatelských subjektů došlo do konce prvního čtvrtletí roku 2023, a to výhradně fyzických osob, je snížení počtu podnikatelů dáváno do přímé souvislosti s povinným zřízením DS podnikajícím fyzickým osobám. Přičemž nejvíce zrušených živnostenských oprávnění ve Zlínském kraji bylo na Vizovicku (15,6 %) a Valašskokloboucku (12,6 %).
 
Správa datových schránek během roku 2023 přešla na Digitální a informační agenturu, známou pod zkratkou DIA. Všechny důležité informace týkající se datových schránek jsou dohledatelné na stránkách www.mojedatovaschranka.cz, v rámci kterých lze nalézt odpovědi na nejčastější dotazy Nejčastější dotazy (mojedatovaschranka.cz) nebo vznést dotaz vlastní ePoradna (mojedatovaschranka.cz).

V seznamu držitelů datových schránek jsou pouze fyzické a podnikající fyzické osoby, které daly souhlas se svým zobrazením, tzn. že požádaly o zveřejnění v daném seznamu, poté všechny právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru