Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Prostřednictvím úřadů práce lze získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Jde o případ, kdy zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce nové pracovní místo a obsazuje je uchazečem o zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, může být poskytnut jako: návratný příspěvek, příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo jiný účelově určený příspěvek. Bližší informace je možné zjistit přímo na místně příslušném pracovišti Úřadu práce České republiky, které je určeno podle sídla zaměstnavatele.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru