Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Inteligentní řešení pro řízení dopravy je prakticky realizováno prostřednictvím Inteligentních dopravních systémů (ITS – Intelligent transport systems). Pojem dopravní telematiky zahrnuje informační a telekomunikační podporu dopravního procesu v celém dopravně přepravním řetězci: dopravní infrastruktuře, dopravních prostředcích, dopravních a přepravních procesech.

ZK_ITS_CMYK_transparent.png (497 KB)

Problematika ITS je opravdu široká, protože zahrnuje nejen množinu technických, ale také především organizačních problémů. Mezi technické patří především dynamika možností technologických řešení, ale také dynamika tvorby nových legislativních (zákony, normy) rámců pro podporu propojitelnosti v architektuře ITS. K organizačním patří především personální zajištění implementace ITS, spolupráce všech subjektů (organizací, kraje, měst a obcí) a kvalitní zpracování podkladů.

Koncepce "Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji" je základem pro dlouhodobý rozvoj ITS ZK s vazbou na evropskou a národní legislativu a akční plány v oblasti ITS. Koncepce byla schválena Radou Zlínského kraje dne 14.2.2022 usnesením č. 0114/R03/22.

Kompletní systém dopravní telematiky se nedá nikde koupit, musí se postupně budovat tak, aby byla zajištěna propojitelnost pro sdílení informací, zabezpečení informační prostupnosti mezi aplikacemi, subsystémy a systémy ITS v celé její struktuře. Koncepce pokládá důraz na tvorbu standardizovaných rozhraní a  dodržováním národních a zejména evropských legislativních norem při rozvoji ITS.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru